Fotenie pre školy

Portrétne fotenie - 11,00 Eur.

1ks - portrétna 21 x 30cm /A4 /

4ks - portrétna 10cm x 15cm / A6 /

4ks - portrétna 7,5cm x 5cm / A8 /

1ks spoločná fotografia 18cm x 13cm / D5 /

Fotenie pre materské školy

Do vašej triedy si prinesieme ateliér kde pri vopred dohodnutom pozadí nafotíme portrétne fotografie detí.

Pozadia ponúkame na vyber s rôznou tematikou. Sú k náhľadu tu priamo v blogu..

Fotografovanie je zdarma, platí sa len za objednané fotografie.

Súrodenci:

Jeden súrodenec 100% s ceny a každý ďalší 50% zľava. 


Len spoločné fotenie tried, 

Fotografia 1,50 Eur /Žiak/ 1ks 18x13cm

Možnosť do-objednania extra výtlačkov cez webovú stránku www.mkfotograf.sk.